SKAPA Framtidens Innovatör

En fjärdedel av de närmare 60 000 nyregistrerade företagen under 2009 startades av personer under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör.

– Det finns oerhört många engagerade innovatörer i Sverige, men medelåldern på dem som förverkligar sina idéer är ofta ganska hög. Genom att instifta utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör vill vi rikta oss särskilt till alla under 30 år, säger Mats Olsson, ordförande i SKAPA.

Syftet med SKAPA Framtidens Innovatör är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla under 30 år har nu chansen att vara med och tävla om 150 000 kronor. VINNOVA står bakom SKAPA Framtidens Innovatör.

– De unga är vår framtid och det är viktigt att vi uppmuntrar dem genom att tillvarata och utveckla deras kunskap. Sverige behöver fler driftiga unga innovatörer vars smarta idéer kan bidra till ekonomisk tillväxt, säger Mats Olsson.

Stiftelsen SKAPA har premierat uppfinnare under mer än ett kvarts sekel med utmärkelsen SKAPA Utvecklingsstipendium.

Valet av SKAPA Framtidens Innovatör görs i två steg:

  1. Först väljer en regional jury som sätts samman av de regionala Almi-bolagen, i samarbete med lokal uppfinnarförening, en kandidat från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater) som går vidare till den nationella finalen.
  2. Slutligen tar en nationell jury fram tre nationella vinnare som får 75 000, 50 000 respektive 25 000 kronor. De 24 länsfinalisterna får ett diplom.

Den nationella juryn omprövar aldrig de regionala besluten.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnarna presenteras på i Stockholm i november.