Vad är SKAPA?

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Sveriges största innovationspris
Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 600 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Skapapriset (eller Nationella Utvecklingspriset som är den officiella benämningen) delades ut för 30:e gången år 2015. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt. Vi kan därmed skapa fler jobb vilket, inte minst i dagens konjunkturläge, i allra högsta grad är en viktig uppgift.

Urvalsprocessen för att få fram Skapavinnaren sker i två steg och är ett samarbete mellan Stiftelsen SKAPA och Almi Företagspartner. Steg ett i urvalsprocessen innebär en regional uttagning. Denna granskning görs av de regionala Almi-bolagen i samarbete med lokala uppfinnareföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen, och de har till uppgift att välja ut en finalist från det egna länet. En namnkunnig jury under ledning av ordföranden i Stiftelsen SKAPA, utser sedan i steg två årets vinnare av Skapapriset. Juryns uppgift är att bland länsförslagen ta fram den eller de innovatörer som gjort den mest förtjänstfulla insatsen i landet när det gäller nyskapande och kreativitet inom det tekniska och industriella området.

Hela landets pris
Pristagarna har under senare år kommit från vitt skilda branscher och från olika håll i landet. Skapapriset är i särklass Sveriges mest spridda innovationspris, vilket gör att vinnaren med gott samvete kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Inget annat pris i Sverige kan mäta sig med Skapapriset beträffande bidrag och engagemang från hela Sverige. Samtliga regionala Almi-bolag arbetar med att ta fram länens bästa innovatörer för att skicka dem till den Nationella Juryn. I de flesta länen hålls länsprisutdelningar för de regionala vinnarna oftast i samarbete med landshövdingarna. Inget annat pris ger så många innovatörer chansen att bli uppmärksammade lokalt, regional och nationellt. Det är detta som gör Skapapriset till landets mest spridda och uppmärksammade innovationspris.

Uppmärksamhet
Media lyfter ofta fram de regionala vinnarna och de regionala dagstidningarna hoppas att just deras finalist ska ta hem priset. Mängden pressklipp bekräftar att det här är ett mycket uppmärksammat och viktigt innovationspris. För att ytterligare rikta uppmärksamhet på Sveriges innovatörer delas Skapapriset ut varje år i november på Stockholmsmässan.

Skapaprisets utveckling
Stiftelsen Skapa har en stark ambition att fortsätta utveckla detta unika innovationspris och ytterligare öka prestigen runt detta pris. Vi tror, inte minst i dagens konjunkturläge, att det är viktigt att Sverige värnar om landets innovatörer och belönar de personer som kommer att utveckla nästa generations stora innovationer. Det är detta vi vill bidra till genom utdelandet av Skapapriset.

SKAPA 20 år Här kan du hämta en pdf
om historien om det svenska
innovationspriset »