Ansökan
Ansök eller nominera senast 10 april 2017

– Vi vill nå unga innovatörer i Sverige som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.
 

Ansökan/nominering

Nytt för i år

I år går det att nominera någon annan till SKAPA-priset men man kan också liksom tidigare söka själv. Antalet frågor han minskats kraftigt men i slutet av ansökan bör man bifoga bilagor som förtydligar ansökan. Nomenklaturen på priset har ändrats, nu kallar vi det för SKAPA-priset och SKAPA-priset för unga innovatörer. Prissumman för SKAPA-priset för unga innovatörer har ökats till 250 000 kr.

Det ansökningsformulär som ligger här på webbsidan ska användas. Läs noga igenom dessa anvisningar innan du börjar fylla i formuläret.

Formuläret gäller för både SKAPA-priset och SKAPA-priset för unga innovatörer. Obligatoriska fält märker du när du går till ”Nästa steg” eller ”Slutför ansökan”, har du missat något blir fältet rödfärgat.

Ansökan skickas av Stiftelsen SKAPA vidare till Almi Företagspartner i ditt län.

Urvalsprocess i två steg

Först väljer en regional jury som sätts samman av de regionala Almi-bolagen, i samarbete med lokala uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen och andra regionala organisationer, en kandidat till vardera SKAPA-priset och SKAPA-priset för unga innovatörer, från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater). Först prövas ansökan mot kriterierna för SKAPA-priset och därefter mot SKAPA-priset för unga innovatörer.

I nästa steg tar den nationella juryn, som utgörs av styrelsen för Stiftelsen SKAPA, fram den eller de finalister som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i landet gällande kreativt nyskapande av produkter och tjänster. Även här prövas ansökan först mot kriterierna för SKAPA-priset och därefter mot kriterierna för SKAPA-priset för unga innovatörer.

Den nationella juryn omprövar aldrig de regionala besluten.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Vilka kan tävla och på vilka grunder?

Ansökan ska göras av idégivaren. Man kan således inte söka på någon annans idé.

Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av innovationer, såväl produkter som tjänster, som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer. Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast 2015 och ska finnas på marknaden senast 2018. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom internationell marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan.

Innovationen ska lösa ett problem och ska rent tekniskt fungera och ge det avsedda resultatet.

Ev. vinst betalas ut till vinnarens företag och ska användas till utveckling av idéen.

Ansökningar som inte kan bedömas kommer inte att beaktas.

Ansökningsformuläret

Innehållet i ansökan med bilagor ligger till grund för bedömningar, inte hänvisningar till annat.

Insända handlingar behandlas konfidentiellt. Endast en (1) idé eller uppfinning får lämnas in per ansökan.

Stiftelsen SKAPA förbehåller sig rätten att publicera en kort beskrivning av idén samt namn och adress på sökande efter 1 augusti 2017 eller eventuellt något tidigare i samband med regional prisutdelning.

Fyll i ansökan

Om du inte kan fylla i allt på en gång går det bra att spara genom att trycka på knappen ”Spara formulär”. Du kan då använda den länk du får och fortsätta senare.

Vill du skicka in bilagor?

Du får högst bifoga 12 A4 sidor totalt, ev. kopia på patentansökan räknas inte in. Bilagorna som ska vara i PDF-format laddas upp i slutet av ansökan. Totala storleken på bilagor får inte överskrida 16 MB.

Komplettering av ansökan kan inte göras när den slutförts.

Bekräftelse

Du får på skärmen upp en kopia av det du skickat in.

Du får dessutom ett mejl med en bekräftelse på din ansökan där det framgår vad du fyllt i samt vilka bilagor du skickat in. Om du inte får något mejl ska du höra av dig till SKAPAs projektledare , eller 070-665 04 83.