Skapa-priser 2016
Tongyun Shen, vinnare av Utvecklingspriset 2016

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Förbättrade fröer ger stora samhällsvinster eftersom man löser problemen med kort odlingssäsong och dålig grobarhet. Principen är att med vatten, luft och värme påverka fröerna så att de gror snabbare och jämnare. De behandlade fröerna får dessutom längre hållbarhet säger Minoo Akhtarzand ordförande för Stiftelsen SKAPA. Hon är landshövding i Västmanlands län och djupt engagerad i innovationsfrågor.

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingspris, är innovatören Tongyun Shen från Skåne län. Hon har utvecklat en metod för hållbar livsmedelsproduktion med förbättrade fröer och fick ta emot årets SKAPA-pris på 500 000 kr från prisutdelaren Håkan Lans under Innovationsgalan som arrangerades av Stiftelsen SKAPA i Victoriahallen på Stockholmsmässan den 10 november.

Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris till personer födda 1986-1997, ”SKAPA Framtidens Innovatör”. Första pris, på 75 000 kr, delades ut till Philip Olsson från Hallands län för hans anordning för att öva och spela in sång utan att störa grannar.

Läs mer här om samtliga pristagare

2016 års SKAPA länsvinnare
I de flesta länen har en regional länsprisutdelning hållits eller ska hållas där landshövdingen, det regionala Almi Företagspartner och lokala uppfinnarföreningar deltar. Almi Företagspartner delar ut ett regionalt pris på 15 000 till alla länsvinnare.

Länsvinnarna för SKAPA Utvecklingspris hittar du här.
Länsvinnarna för SKAPA Framtidens Innovatör hittar du här. 

På eftermiddagen 10 november fick vi lyssna på spännande presentationer på SKAPA-scenen på mässan Eget Företag

Trettiofem länsvinnare gjorde korta presentationer av sina spännande idéer. De bedömdes av panel bestående av: Maria Barrio-Gimenez ÅF, Azad Najar tidigare SKAPA-länsvinnare, Helen Mattsson, Svenska Uppfinnareföreningen och Arash Sangari Tillväxtverket. Panelen gav direkt en återkoppling på presentationen dels avseende innehållet - hur bra de tyckte att idén är, dels själva framförandet.

Moderator var Andreas Uhmeier, Almi Företagspartner.

Den bästa presentation, som hölls av Christian Olsson från Norrbottens län, belönades med 3 000 under Innovationsgalan på kvällen. Han fick också köra sin pitch för den nära 200 galadeltagarna.

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83,