SKAPA-priset

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter. Förutom det nationella SKAPA-priset på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom.
Juryn kan även utdela hedersom­nämnanden.

 

SKAPA-priset för unga innovatörer

För dig som inte fyllt 30 år,född mellan 1987 och 1998.

En fjärdedel av de närmare 60 000 nyregistrerade företagen under 2009 startades av personer under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA-priset för unga innovatörer.

– Vi vill nå unga innovatörer som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Syftet med SKAPA-priset för unga innovatörer är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla under 30 år, födda mellan 1987 och 1998, har nu chansen att vara med och tävla om 250 000 kronor som kan delas på högst tre personer. VINNOVA står bakom SKAPA-priset för unga innovatörer.

Utdelning

Utdelning av priset sker i Stockholm i november. Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för ekonomisk utveckling är stimulans till nytänkande och här har SKAPApriset en viktig roll som energiskapare. Prisets huvudsyfte är att uppmärksamma innovatörer och deras påverkan på samhällsekonomin.

Vilka kan tävla om priset och på vilka grunder?

Ansökan ska göras av idégivaren.

Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.

Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast för två år sedan och ska finnas på marknaden senast nästa år. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan.

Urvalsprocess i två steg

En regional jury som sätts samman av de regionala Almi-bolagen, i samarbete med lokala uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen och andra regionala organisationer utser en kandidat från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater).

Därefter tar en nationell jury fram den eller de finalister som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i landet gällande kreativt nyskapande av produkter och tjänster.

Den nationella juryn omprövar aldrig de regionala besluten. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnarna presenteras i Stockholm i november.