Styrelsen för Stiftelsen SKAPA

Styrelsens ordförande: Landshövding Minoo Akhtarzand

Ledamöter:
Charlotte Brogren, GD VINNOVA
Inyang Eyoma Bergenstråle, Svenska Uppfinnareföreningens ordförande
Göran Lundwall, VD Almi Företagspartner, Moderbolaget
Lars Filipsson, Agne Johanssons Minnesfond        
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Helena Linden, Stockholmsmässan AB
Ylva Ryngebo, Agne Johanssons Minnesfond  
Susanne Sivborg, fd GD Patent- och registereingsverket
Maroun Aroun, ALMI Företagspartner AB