Styrelsen för Stiftelsen SKAPA

Styrelsens ordförande: Landshövding Minoo Akhtarzand

Ledamöter:
Maroun Aroun, ALMI Företagspartner AB
Inyang Eyoma Bergenstråle, Svenska Uppfinnareföreningens ordförande
Lars Filipsson, Agne Johanssons Minnesfond        
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Helena Linden, Stockholmsmässan AB
Göran Lundwall, VD Almi Företagspartner, Moderbolaget
Ylva Ryngebo, Agne Johanssons Minnesfond