Läget 2018

Nu arbetar en SKAPA-länsjury i varje län med att utse årets länsvinnare, en länsvinnare för SKAPA-priset och en för SKAPA-priset för unga innovatörer i varje län. I de tre största länen, Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län utses 2 länsvinnare i varje kategori.
Den unga innovatören ska vara högst 30 år.
Varje länsvinnare får 10 000 kr.

Under sommaren startar sedan den nationella bedömningen där en beredningsgrupp går igenom alla länsvinnarnas ansökningar och lämnar ett förslag till vinnare till SKAPAs nationella jury, som består av SKAPAs styrelse.

De nationella vinnarna tillkännages på SKAPAs Innovationsgala som hålls den 8 november 2018 i Stockholm. Tidigare samma dag pitchar (presenterar) länsvinnarna sina projekt på mässan "Eget Företag" på Stockholmsmässan.