Stiftelsen Skapa
Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd.
Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar.
Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att
dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset. Du tävlar om SKAPA-priset
på 550 000 kr och SKAPA-priset för unga innovatörer på 250 000 kr.

Länspristagarna är nu utsedda och länsprisutdelningar har skett i många län.

Den nationella vinnarna tillkännages på SKAPA Innovationsgala den 9 november
på Tekniska Muséet i Stockholm. Anmälan nedan.
Samma dag kl. 13 gör de flesta länsvinnarna en pitchning på mässan
"Eget Företag" på Stockholmsmässan.
Anmälan

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Läs mer om Stiftelsen SKAPA

Vi arbetar med Stiftelsen Skapa