SKAPA priser 2016

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.

2016 års SKAPA länsvinnare är utsedda – Nationella pristagare presenteras den 10 november på kvällen
I de flesta länen har en regional länsprisutdelning hållits eller ska hållas där landshövdingen, det regionala Almi Företagspartner och lokala uppfinnarföreningar deltar. Almi Företagspartner delar ut ett regionalt pris på 15 000 till alla länsvinnare.

SKAPA-dagen 10 november

Lyssna på SKAPA länsprisvinnares spännande presentationer
Den 10 november 2016 kl. 13 presenteras SKAPAs länsvinnare på mässan "Eget Företag" på Stockholmsmässan i Stockholm.

Ett trettiotal länsvinnare kommer sedan att göra korta presentationer av sina spännande idéer med början ca kl. 13.15. En ny presentation startar var 5:e minut. De bedöms av panel, som direkt kommer att göra en återkoppling på presentationen dels avseende innehållet - hur bra de tycker att idén är, dels själva framförandet.

Den bästa presentation kommer under kvällen att belönas med 3 000 kr.

Moderator är Andreas Uhmeier, Almi Företagspartner.

Det görs på mässan "Eget Företag".
Biljett till mässan hittar på http://egetforetag.se/fri2016

Välkommen med din anmälan till Innovationsgalan där de nationella vinnarna presenteras!
Kl. 18 i Victoriahallen på Stockholmsmässan
Kostnad 990 :- inkl. moms
Anmäl dig här

Inbjudan hittar du här

SKAPA Utvecklingspris på 550 000 kronor delas ut
Priset kan delas på högst tre pristagare

SKAPA Framtidens Innovatör 150 000 kronor delas ut
Länsvinnare födda mellan 1986 och 1997 tävlar om 75 000, 50 000 respektive 25 000 kronor

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com